Tipo_Off: 40-Desenvolvimento Socioeconómico de Base Local